Nhà thơ – dịch giả Bùi Xuân

1661

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân sinh năm 1959, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện anh là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

 

Tác phẩm xuất bản:

Đã xuất bản 2 tập thơ: Thơ đề trên chiếc lá rụng  (Nxb Đà Nẵng, 1997); Ẩn dụ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2007); và 4 tác phẩm dịch trong đó có 3 tập thơ của R. Tagore: Bầy chim lạc; Mùa hái quả; Người thoáng hiện (Nxb Đà Nẵng, 2012, 2013, 2015; Nxb Kim Đồng 2017, 2018) và 1 truyện dài của nhà văn Lauren St John: Chú hươu cao cổ trắng (Nxb Kim Đồng, 2018).

Giải thưởng:

– Giải A Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng với tác phẩm Ẩn dụ mưa (2007)
– Giải A của Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (2015) với tác phẩm Người thoáng hiện
– Giải C Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ II, 1997 – 2005 với  tác phẩm Ẩn dụ mưa

Ảnh tư liệu