Nhà thơ Dung Thị Vân

132

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Dung Thị Vân sinh ngày 29 tháng 10 năm 1955, còn có các bút danh khác như: Lan Chi, Dung Vân, Ngọc Thu. Chị là cử nhân Kinh tế (Ngành kế toán kiểm toán) và là Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.


Tác phẩm xuất bản:
– Như giấc mơ (Thơ) NXB Trẻ – 2007
– Nắng đổ về đâu (Thơ) NXB Hội Nhà văn – 2007
– Miền gió ngược (Thơ) NXB Thanh Niên – 2010
– Tìm em gội giấc mơ vàng (Lục bát Dung Thị Vân) NXB Thanh Niên – 2012
– Tình như sương khói (Thơ) NXB Hội Nhà văn – 2014
– Miên trầm (Thơ) NXB Hội Nhà văn – 2015
– Mặc nhiên (thơ) NXB Hội Nhà văn – 2017

Giải thương:
Giải B về thơ (Thơ – ký – nhạc của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – năm 2013).

Ảnh tư liệu