Nhà thơ Lê Hà Thăng

971

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Hà Thăng tên thật là Lê Hà Thăng, ngoài ra còn có các bút danh Chu Ngọc Hạnh, Nguyễn Lê Chung. Quê quán ông ở Điện Bàn – Quảng Nam, sống và làm việc tại Sài Gòn từ 1965. Nhà thơ Lê Hà Thăng đã học tại trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định (Khoa Triết), Đại học Văn Khoa và Sư Phạm Sài Gòn và ông dạy Văn từ năm 1975.

Ông Bắt đầu sáng tác từ những năm 1970, đã có nhiều thơ văn đăng trên các báo và tạp chí trước năm 1975. Sau, ông ngưng viết và cầm bút lại từ năm 1987.

Nhà thơ Lê Hà Thăng

Tác phẩm xuất bản

– Dấu ngựa buồn phiền (1972)

– Mùa hương xưa (2009)

– Trong vô biên tìm về (2013)

– Cỏ lá thầm thì (2019)

 

Giải thưởng văn học:

 

Quan niệm văn học:

 

Ảnh tư liệu