Nhà thơ Lê Tuân

1943

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lê Tuân vừa là bút danh và tên thật, sinh ngày 8-8-1955 tại Nha Trang, Khánh Hòa, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019.

Nhà thơ Lê Tuân

Tác phẩm xuất bản:
Đi mãi không thôi (2013)
Một nơi (2014)
Nghi lễ của ánh sáng (2017)
Nơi hằng có (2018)

Giải thưởng văn học:
Tặng thưởng của Hội Nhà văn TPHCM cho tập thơ Nghi lễ của ánh sáng

Quan niệm văn học: 

Ảnh tư liệu: