Nhà thơ Lương Định

2364

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lương Định, tên thật là Lương Đình Định, sinh ngày 27-5-1957 tại làng Bó Mạ, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1982. Bắt đầu sáng tác thơ và có thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương từ thời còn sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngoài là nhà thơ anh còn là nhà báo, công tác tại Báo Lao động và Xã hội, nay đã nghỉ hưu và đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Lương Định là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997), Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM (2000), Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (1995), Hội viên Hội Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (2000).

Nhà thơ Lương Định

Tác phẩm xuất bản:
– Tương tư (NXB Đồng Nai, 1991; NXB Hội Nhà văn tái bản 2018)
– Núi và hòn đá lẻ (NXB Văn Nghệ TP. HCM, 1995; NXB Hội Nhà văn tái bản 2018)
– Dòng sông khao khát (NXB Hội Nhà văn, 2001); NXB Hội Nhà văn tái bản 2018)
– Ngoài ra có nhiều bài thơ in chung trong các tuyển tập thơ Việt Nam đương đại.

Giải thưởng:
– Tặng thưởng (tặng phẩm) năm 1996 của Hội Nhà văn Việt Nam, tập thơ “Núi và hòn đá lẻ”
– Giải C (không có giải A) năm 2001 của Hội Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập thơ “Dòng sông khao khát”.

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu