Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung

1834

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung còn có các bút danh: Nguyễn Phong Hàn, Nguyễn Đức Mù Sương, Nguyễn Mù Sương. Quê quán của anh ở Điện Bàn, Quảng Nam. Anh dạy học ở Đà Nẵng từ 1971 – 1975, từ 1975 – 2006 ở Quảng Nam, năm 2006 đến nay định cư ở Hoa Kỳ.

Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung

Tác phẩm xuất bản:

– Tìm tôi trong bóng (NXB Đà Nẵng, 1999).

– Nói hộ phù du (NXB Đà Nẵng, 2002).

– Nghịch lưu của tuổi (Ebook Da Màu, 2011).

– Dự cảm rời (NXB Bản sắc Việt, 2016).

– Lục bát tản thần (NXB Bản sắc Việt, 2018).

 

Ảnh tư liệu