Nhà thơ Nguyễn Hữu Diên

1575

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hữu Diên còn có bút danh Hữu Diên sinh năm 1965 tại Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị, hiện nay đang sống ở Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước. Anh là Hội viên Hội VHNT Bình Phước.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Diên

Tác phẩm xuất bản: 

– Tình khúc thu đông (thơ in chung năm 2014)

Giải thưởng:

Giải nhì thơ cuộc thi viết về Hớn Quản – Bình Phước

Ảnh tư liệu