Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

1258

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, sinh năm 1959 tại Thái Bình, tốt nghiệp khoa Triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1983. Anh từng nghiên cứu Triết học tại Viện Triết học, nghiên cứu Xã hội học tại Viện Gia đình và giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu từng làm việc tại Tạp chí Cộng sản, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó giáo sư, tiến sĩ Triết học.

Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu

Tác phẩm xuất bản:
– Dòng Thiêng (thơ và trường ca, 2019)
– Phồn sinh (trường ca, 2018)
– Sa hồng (thơ và trường ca, 2018)
– Beijing – Lá phong vàng (tùy văn, 2018)
– Hoa linh (thơ và trường ca, 2000)
– Mùa thiêng (thơ, 1995)
– Chùm mơ tiên cảm (thơ, 1991)

Giải thưởng:
– Giải thưởng thơ báo Văn nghệ 1995
– Giải thưởng thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội 2010

Quan niệm văn học:

Hình ảnh tư liệu: