Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý

1689

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý sinh ra ở Bình Định, chị tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị là phóng viên – biên tập viên tự do.

Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý

Tác phẩm xuất bản:
– Cơn ngạt thở tình cờ, 2007
– Sao con hỏi mà con kiến không trả lời, (ghi chép, 2017)
– Yêu thương là tự do (tạp bút, 2017).

Giải thưởng:
– Năm 2007 nhà thơ Trần Lê Sơn Ý được trao giải thưởng Lá Trầu (giải thưởng về thơ).
– Năm 2008,chị được giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2008 với tập thơ Cơn ngạt thở tình cờ.

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu