Nhà thơ Trương Nam Hương

4224

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trương Nam Hương sinh ngày 23-10-1963 tại Huế, lớn lên ở Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh từ năm 12 tuổi. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Anh viết thể loại thơ, truyện ngắn.

Nhà thơ Trương Nam Hương hiện sống và viết tại TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên BCH – Trưởng ban Văn học thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khóa VI (2010-2015), ủy viên BCH – Trưởng ban Công tác hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khóa VII (2015-2020), ủy viên Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII và khoá IX.

Nhà thơ Trương Nam Hương

Tác phẩm xuất bản:
Khúc hát người xa xứ (thơ, NXB Trẻ, 1990)
Cỏ, tuổi hai mươi (thơ, NXB Văn nghệ, 1992)
Hè phố tuổi thơ (văn, NXB Trẻ, 1992)
Ban mai xanh (thơ, NXB Đồng Nai, 1994)
Ngoảnh lại tháng năm (thơ, NXB Văn học, 1995)
Thơ tình Trương Nam Hương (thơ, NXB Đồng Nai, 1995)
Viết tặng những mùa xưa (thơ, NXB Thanh niên, 1999)
Thơ với tuổi thơ (thơ, NXB Kim đồng, 2005)
Đường thi ngẫu dịch (thơ dịch, NXB Thanh niên, 2007)
Ra ngoài ngàn năm (thơ, NXB Văn học, 2008)
Mini thơ (thơ, NXB Thanh niên, 2008)

Giải thưởng:
– Giải thưởng thơ Hội Nhà văn Việt Nam 1991
– Giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội (1989-1990)
– Tặng thưởng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam 1995
– Giải thưởng thơ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2000
– Giải thưởng thơ dịch (Tạp chí Văn học nước ngoài 1996)
– Gương mặt Văn học 20 năm TP Hồ Chí Minh 1975-1995
– Gương mặt Văn học 30 năm TP Hồ Chí Minh 1975-2005
– Danh hiệu Nhà thơ được yêu thích nhất 1992 (báo Người lao động)
– Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2007
– Giải thưởng Văn học TP Hồ Chí Minh 2009
– Giải nhất thơ báo Sài Gòn giải phóng 2010

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu