Tác giả Diệp Linh

1438

(Vanchuongphuongnam.vn) – Diệp Linh tên thật Nguyễn Thị Mỹ Châu, hiện đang sống và viết tại huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An. Nhà văn Diệp Linh có tác phẩm đăng trên nhiều tạp chí, tuyển tập và các website trên cả nước.

Tác giả Diệp Linh

Tác phẩm xuất bản
– Mùa đông này còn ai thương nhớ, NXB Hội nhà văn, năm 2019
– Mơ Thu, NXB Hội nhà văn, năm 2019

Giải thưởng:
– Giải chuyên đề hay cuộc thi viết “Hậu phương người lính” của Báo Phụ nữ Thủ Đô
– Giải Khuyến khích cuộc thi viết “Món quà từ tay mẹ”
– Giải tác phẩm được yêu thích cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc”, Báo Hoa Học Trò
– Giải chuyên đề hay cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 7 của Báo Phụ nữ Thủ Đô
– Giải chuyên đề hay cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần 8 của Báo Phụ nữ Thủ Đô
– Giải khuyến khích cuộc thi viết “Lời con muốn nói”
– Giải khuyến khích cuộc thi viết “Viết cho tuổi học trò”
– Giải tác phẩm được yêu thích cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” lần 2 năm 2018, Báo Hoa Học Trò

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu