Nhà văn Hoàng Thanh Hương

2111

(vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Hoàng Thanh Hương sinh năm 1978 tại Phú Thọ, dân tộc Mường. Chị là thạc sĩ Ngữ văn, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo VN, Hội VHNT Gia Lai. Hiện chị đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. 

Nhà văn Hoàng Thanh Hương

Tác phẩm xuất bản:

Tự cảm (tập thơ) – NXB Hội Nhà văn – 2005

Lời cầu hôn của rừng (tập thơ) – NXB Hội Nhà văn 2008

Những đứa con của buôn Nú (tập truyện) – NXB Văn hóa dân tộc 2008.

Mùa gió hát (tập thơ) – NXB Văn hóa dân tộc, 2013.

Phía trước là bầu trời – (tập truyện) – NXB Quân Đội, 2015.

Tượng gỗ dân gian các tộc người Ba Na, Gia Rai (sách nghiên cứu văn hóa dân gian) – NXB Văn hóa Dân tộc, 2018.

Mở mắt ngày đã trôi (tập truyện ngắn) – NXB Văn học năm 2019.

Giải thưởng:

– Giải Trẻ năm 2006 của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Tự cảm”

– Giải B năm 2009 (không có giải A) của Hội VHNT các DTTS Việt Nam cho tập thơ “Lời cầu hôn của rừng”

– Giải C năm 2010 Giải thưởng VHNT tỉnh Gia Lai lần thứ II (2005-2010) cho tập thơ “Lời cầu hôn của rừng”

– Giải C năm 2013 Giải thưởng  của Hội VHNT các DTTS Việt Nam cho tập thơ “Mùa gió hát”        

– Giải C tập truyện ngắn “Phía trước là bầu trời” Giải thưởng của Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2015.

– Giải B tập thơ “Mùa gió hát” – Giải thưởng VHNT tỉnh Gia Lai 5 năm lần thứ II (2010-2015) năm 2017.

– Giải C năm 2019 của Hội VHNT các DTTS Việt Nam cho tập sách Tượng gỗ các tộc người Ba na, Gia rai (Nghiên cứu văn hóa), NXB Văn hóa Dân tộc, 2018.

– Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020 cho tập sách nghiên cứu văn hóa dân gian “Tượng gỗ dân gian các tộc người Bana, Gia rai” NXB Văn hóa dân tộc năm 2018.

Ảnh tư liệu