Nhà văn Hoàng Thị Trúc Ly

1142

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Hoàng Thị Trúc Ly còn có bút danh khác là Hoàng Trúc, sinh năm 1989. Chị là Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà văn Hoàng Thị Trúc Ly có nhiều tác phẩm in trên các báo trung ương và địa phương, hiện đang sống ở An Giang và là Biên tập viên Tạp chí Thất Sơn

Nhà văn Hoàng Thị Trúc Ly

Tác phẩm xuất bản:

Hành trình của dấu giày (bút ký, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2018)

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu