Nhà văn Hồng Chiến

1858

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Hồng Chiến tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Chiến, quê quán ở Thanh Hóa. Ông là Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Đắk Lắk. Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk, Phó Tổng biên tập Tạp chí Chư Yan Sin.

Nhà văn Hồng Chiến

Tác phẩm đã in:

– Chuyện kể người đi săn (tập truyện ngắn – Hội VHNT Dak Lak 1996)

– Đội lốt (tập truyện ngắn – Hội VHNT Dak Lak 2002)

– Zang phạt (tập truyện ngắn – Nhà xuất bản Kim Đồng năm, 2003)

– Tiếng kêu chim én (tập bút ký – Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2009)

– Bí mật rừng thiêng (truyện vừa – Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2009)

– Bí mật của H’Loan (tập truyện ngắn – Nhà xuất bản Kim Đồng năm, 2016)

– Trở lại buôn M’um (tập bút ký – Nhà xuất bản Văn học, 2018)

– Chuyện nhặt trên thảo nguyên (tập truyện – Nhà xuất bản Văn học, 2019)

 

Giải thưởng:

– Giải ba – Đài tiếng nói Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho kịch bản truyền thanh “Câu chuyện sau chiến tranh”, năm 1987.

– Giải C – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I (giai đoạn 2003-2008) cho tập truyện “Yàng  Phạt”.

– Giải C – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh đắk Lắk lần thứ II (giai đoạn 2008 – 2013 cho truyện vừa “Bí mật rừng thiêng”.

– Giải C – Hội VHNT các DTTS Việt Nam cho tập truyện ngắn “Bí mật của H’Loan”, năm 2016.

Ảnh tư liệu