Nhà văn Lê Trâm

395

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Lê Trâm quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, hiện sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Ông tốt nghiệp ĐHSP Huế, sau đó công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quế Sơn. Hiện nay, nhà văn Lê Trâm là biên tập viên văn xuôi của tạp chí Đất Quảng. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Quảng Nam.

Ông bắt đầu có tác phẩm in trên tuần báo Tuổi Ngọc (năm 1974) và đã học lớp Bồi dưỡng viết văn do Hội Nhà văn Việt Nam và Hội VHNT tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức năm 1987. Đồng thời, nhà văn Lê Trâm tham gia Lớp sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm 1994. Ông có tác phẩm đăng trên các báo văn nghệ trung ương và địa phương.

Nhà văn Lê Trâm

Tác phẩm xuất bản:

– Một giấc hồ điệp (Tập truyện ngắn – NXB Hội Nhà văn, 2007)
– 
Tý cô nương (Truyện dài – NXB Đà Nẵng, 1994)
– Mơ về phía chân trời (Truyện dài – NXB Đà Nẵng, 2004. NXB Kim Đồng tái bản năm 2017)
– Tìm lại thời gian (Tập truyện ngắn – NXB Đà Nẵng, 1999)
– Bức tranh gửi lại (Truyện dài – NXB Kim Đồng, 1996)
Lai lịch một thành hoàng (Tập truyện ngắn – Hội VHNT QN-ĐN, 1992)
– Nghe vọng tiếng đồng (Tập tiểu luận & tạp văn – NXB Đà Nẵng, 2010)
– Bến cạn (Tiểu thuyết – NXB Đà Nẵng, 2014)
– Phía gió biển không còn ai (Tập truyện ngắn – NXB Trẻ, 2016)
– Đêm nguyệt bạch (Tập truyện ngắn – NXB Trẻ, 2018)
– Về yêu xứ rượu Hồng Đào (Ký & tản văn – NXB Đà Nẵng, 2018)

Giải thưởng:

– Giải thưởng Văn học nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng mười năm 1985-1995 với tập truyện ngắn Lai lịch một thành hoàng
– Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ I mười năm (1998-2008) với Tập truyện ngắn Một giấc hồ điệp
– Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ II (2008-2013) với tiểu thuyết Bến cạn
– Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ III (2014-2018) với tập truyện ngắn Phía gió biển không còn ai.
– Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2010 với tập truyện ngắn Một giấc hồ điệp
– Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2014 với tập tiểu luận – tạp văn Nghe vọng tiếng đồng.
– Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2016 với tiểu thuyết Bến cạn.
– Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2018 với tập truyện ngắn Phía gió biển không còn ai.
– Giải thưởng truyện ngắn năm 1993 của báo Tiền Phong với truyện ngắn Đêm dịu dàng.

Ảnh tư liệu