Nhà văn Nguyễn Kim Huy

2069

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Nguyễn Kim Huy sinh ngày 08.12.1962, quê quán xã Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam, hiện thường trú tại Thành phố Đà Nẵng. Từ 1984 đến 1986 là Cán bộ Giảng dạy Ngôn ngữ học tại Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Qui Nhơn. Từ 1986 đến nay công tác tại Nhà xuất bản Đà Nẵng – Hiện là Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Đà Nẵng khóa V (2018 – 2023).

Nhà văn Nguyễn Kim Huy 

Tác phẩm xuất bản:

–  Tìm ánh sao băng, tiểu thuyết (bút danh Nguyễn Kim Hoàng Như), Nxb Đà Nẵng – 1992.

–  Thơ từ yên lặng, thơ, Nxb Đà Nẵng – 1995.

–  Nỗi lan tỏa của ngày, thơ, Nxb Văn học – 2004.

–  Mắt phố, truyện và tạp văn, Nxb Đà Nẵng – 2006.

– Thu Bồn – Nhà thơ trữ tình Đất Quảng, chuyên luận văn học, Nxb Đà Nẵng – 2011, tái bản 2017.

– Triền sông thơ ấu, truyện thiếu nhi, NXB Kim Đồng – 2017

– Kéo co với mùa xuân, thơ, Nxb Đà Nẵng – 2017.

 

Giải thưởng:

–  Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật 1985 – 1995 của UBND Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cho tập Thơ từ yên lặng.

–  Giải ba thơ 1998 – 2000 của UBND TP Đà Nẵng.

–  Giải nhì thơ 2002 – 2003 của UBND TP Đà Nẵng.

–  Giải A cho tập Nỗi lan tỏa của ngày của Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng – 2004.

–  Giải B cho tập Mắt phố của  Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng – 2006.

–  Giải thưởng VHNT lần thứ nhất (1997 – 2005) của UBND TP Đà Nẵng cho tập Nỗi lan tỏa của ngày.

– Giải B về Thơ (không có giải A) – Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ nhất (1997 – 2010) của UBND tỉnh Quảng Nam cho tập Nỗi lan tỏa của ngày.

– Giải C về Văn – Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ hai (1997 – 2010) cho tập Mắt phố.

– Giải A của Hội Nhà văn Đà Nẵng (2011); Giải C Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương (2010 – 2012) cho tập chuyên luận “Thu Bồn – Nhà thơ trữ tình Đất Quảng”.

– Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần II (2010 – 2015) của UBND Tỉnh Quảng Nam cho tập chuyên luận “Thu Bồn – Nhà thơ trữ tình Đất Quảng”.

– Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ III (2010 – 2015) cho tập chuyên luận “Thu Bồn – Nhà thơ trữ tình Đất Quảng”.

– Giải A của Hội Nhà văn TP Đà Nẵng cho tập thơ “Kéo co với mùa xuân” – 2017.

– Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần III (2014 – 2019) cho tập Kéo co với mùa xuân…

Ảnh tư liệu