Nhớ lửa cười sáng bếp thương – Thơ Ninh Giang Thu Cúc

547

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Hẹn

Lại nữa… xuân về vọng cố hương

Vẫn xa lăng lắc vạn cung đường

Thèm đêm trừ tịch lòng quê mẹ

Và nhớ lửa cười sáng bếp thương

 

Đối đỏ đôi câu dán cột nhà

Nghiên thơm mực xạ bút đơm hoa

Tung tăng con chạy sang hàng xóm

Rủ bạn qua nhà – xin chữ cha

 

Năm, tháng thần tiên đã vội qua

Ruổi dong chân đất lạnh phồn hoa

Quê hương khất nẻo mờ sương khói

Vọng tiếng à ơi quặn nỗi nhà

 

Lạc loài chung một phận tha phương

Đất khách tìm nhau bởi cảm thương

Ước hẹn dìu nhau về cố quận

Mời nhau ngụm nước giữa dòng Hương

                                                  

Xuân nhớ

Quê nhà đông tận sắp sang xuân

Cảm kích niềm tây họa mấy vần

Đất lạ hoàng hôn thương cố quận

Thềm xưa trừ tịch hận tha nhân

Mắt xanh gởi mộng sầu biên giới

Tóc trắng ngâm câu lạnh viễn thần

E ấp mai vàng vừa chớm nụ

Trầm xông hương đốt đón Đông Quân.

N.G.T.C