Những nhóm đối tượng được phép hoạt động từ ngày 16/8

597

Ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TPHCM) đã có Công văn khẩn số 2718/UBND-VX về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP HCM chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16/8 đến hết ngày 15/9/2021 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân. Cụ thể, đối với khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày, tiếp tục kiểm soát việc di chuyển trên địa bàn TP của các nhóm đối tượng được phép hoạt động theo chỉ đạo tại Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 và các Công văn số 2522, 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND Thành phố.

Ngoài ra, Thành phố cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động gồm:

Đối với khung giờ từ 18 giờ 00 ngày hôm trước đến 06 giờ 00 ngày sau, Thành phố yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tiếp tục hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải tiếp tục tạm ngưng hoạt động, trừ các trường hợp sau:

Theo CAQTP