Nói lại cho rõ về cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM tháng 10 – 2019

1165

(Vanchuongphuongnam.vn) – Do tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ nên vanchuongphuongnam.vn đã thông tin chưa chính xác về kết luận của Ban Thường vụ Hội trong phiên họp ngày 25/10/2019. Nay, Ban điều hành trang web vanchuongphuongnam.vn đưa tin lại cho rõ về nội dung phiên họp trong bản tin ngày 29/10/2019.

Ban Thường vụ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trong phiên họp này 25-10-2019 đã xem xét thông qua kết quả 2 chuyến đi thực tế sáng tác ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, thông qua kết quả một số hoạt động khác đồng thời đề ra phương hướng chỉ đạo hoạt động của Hội trong quý 4 năm 2019.

Trong phiên họp, Ban Thường vụ đã không có kết luận về các vấn đề của trang web nhavantphcm.com.vn và giao cho nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phó Chủ tịch thường trực Hội, phụ trách trang web vanchuongphuongnam.vn chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề mà nhà thơ Phan Hoàng đã nêu trong phiên họp. Do tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ nên vanchuongphuongnam.vn đã thông tin chưa chính xác về kết luận của Ban Thường vụ Hội trong phiên họp ngày 25/10/2019.
Nay, Ban điều hành trang web vanchuongphuongnam.vn đã đưa tin lại cho rõ về nội dung phiên họp trong bản tin ngày 29/10/2019.
Nay Ban điều hành trang web vanchuongphuongnam.vn xác định thông tin ngày 29/10/2019 là thông tin chính thức về nội dung phiên họp Ban Thường vụ Hội ngày 25/10/2019.

BAN ĐIỀU HÀNH TRANG WEB VANCHUONGPHUONGNAM.VN