Quận 5 phát động cuộc thi Bút ký “Quận 5 trong Tôi”

843

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND Quận 5 phát động cuộc thi bút ký “Quận 5 trong tôi).

Cầu chữ Y phía Quận 5

Căn cứ Chương trình hành động 59-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật trong thời kỳ mới”;

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Thực hiện Thông báo Kết luận số 1046-TB/QU ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về giao Ủy ban nhân dân Quận 5 xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Bút ký “Quận 5 trong Tôi”, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Bút ký “Quận 5 trong Tôi” cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW, Chương trình hành động 59-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật trong thời kỳ mới”, tạo chuyển biến tích cực trong góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Phát huy năng lực sáng tạo viết về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng Quận 5 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 1. Yêu cầu:

– Cuộc thi Bút ký Văn học “Quận 5 trong tôi” viết về những thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 5 đã đạt được sau gần 45 năm xây dựng và phát triển, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI:
 2. Thể loại: Bút ký Văn học.
 3. Phạm vi đề tài:

– Viết về thành tựu của Quận 5 trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

– Viết về điển hình cá nhân, tập thể, doanh nghiệp…là những nhân tố có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển Quận 5 qua gần 45 năm xây dựng và phát triển. Chú trọng phát huy nhân tố con người năng động, tích cực trong thời kỳ hội nhập và phát triển của quận nói riêng và Thành phố nói chung.

– Đề cao giá trị lao động, giá trị cống hiến và giá trị nhân văn.

– Ưu tiên những bút ký khắc họa rõ nét về con người tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực gắn với truyền thống văn hóa vừa phong phú vừa đa dạng của Quận 5.

 1. Đối tượng dự thi:

– Tất cả các tác giả chuyên và không chuyên hiện sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn Quận 5 và Thành phố Hồ Chí Minh.

– Ban tổ chức, Ban giám khảo (Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) không được tham gia dự thi.

 1. Quy định về tác phẩm:

– Mỗi tác giả có quyền dự thi nhiều bút ký nhưng chỉ với một bút danh.

– Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm khác (như sách in, bản in), chưa phát trên sóng phát thanh và truyền hình, Website (trừ các Website cá nhân và Weblogs).

– Bài dự thi có độ dài từ 2.000 từ đến không quá 4.000 từ, được viết bằng tiếng Việt, gửi qua hộp thư điện tử hoặc gửi bản in qua đường bưu điện đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5 (địa chỉ 203 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5); cuối tác phẩm ghi rõ tên tác giả, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng.

– Ban tổ chức có quyền biên tập bản thảo tác phẩm và không có trách nhiệm gửi trả lại bài viết không đạt. Bài dự thi đạt giải sẽ được đăng trên Tuần tin Quận 5, phát hành hàng tuần và được trả nhuận bút.

 1. Thời gian phát động và trao giải:

Triển khai và phát động cuộc thi: Từ ngày ban hành kế hoạch.

– Nhận bài dự thi từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Dự kiến trao giải và ra mắt quyển Bút ký cuộc thi vào dịp 30 tháng 4 năm 2020.

* Địa chỉ nhận bài: Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5, số 203 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3855.4874, Hộp thư điện tử: vhtttt.q5@tphcm.gov.vn.

 1. Cơ cấu giải thưởng:

– Giải dành cho tác giả chuyên nghiệp:

+ Một giải Nhất: 10.000.000 đồng.

+ Hai giải Nhì, mỗi giải 8.000.000 đồng.

+ Ba giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng.

+ Năm giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng.

– Ngoài cơ cấu giải thưởng trên, Ban tổ chức sẽ chọn một giải dành cho tác phẩm xuất sắc viết về giá trị văn hóa đặc sắc của Quận 5.

– Giải thưởng dành cho tác giả không chuyên:

+ Hai giải Nhất: 8.000.000 đồng.

+ Bốn giải Nhì, mỗi giải 6.000.000 đồng.

+ Sáu giải Ba, mỗi giải 3.000.000 đồng.

+ Mười giải Khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng.

– Ngoài cơ cấu giải thưởng trên, Ban tổ chức sẽ chọn một giải dành cho tác phẩm xuất sắc viết về giá trị văn hóa đặc sắc của Quận 5.

+ Ban Giám khảo

 1. Nhà văn Bích Ngân – Liên Chi hội Trưởng, Liên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Nhà văn  Đỗ Viết Nghiệm – Liên chi hội Phó, Liên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Nhà văn Trầm Hương – UV Ban điều hành Liên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Bà Hồ Thị Trúc Giang – UV. BTV Quận ủy –Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5
 5. Bà Trần Thị Minh Tân – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5
 6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 7. Giai đoạn 1:(Từ nay đến hết tháng 12 năm 2019) gồm các nội dung thực hiện:

– Các đơn vị hoàn tất giới thiệu các điển hình cá nhân, tập thể gửi về phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp để giới thiệu các tác giả tham gia cuộc thi có thêm tư liệu và đề tài để viết (Hoàn tất gởi về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 20 tháng 9 năm 2019)

– Triển khai nội dung kế hoạch cuộc thi đến các đơn vị, phát động cuộc thi và nhận bài.

– Phối hợp cùng với Liên chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa các nhà văn với đại diện Lãnh đạo Quận 5 để giới thiệu những thành tựu của quận cũng như những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để làm tư liệu, đề tài để viết bài.

– Tổ chức tuyển chọn vòng sơ khảo.

 1. Giai đoạn 2:(Từ tháng 01 năm 2020 đến hết tháng 03 năm 2020) gồm các nội dung thực hiện:

– Tổ chức tuyển chọn vòng chung khảo.

– Tổng hợp các tác phẩm vào vòng chung khảo, biên tập, thiết kế và in ấn.

– Thực hiện thủ tục xin phép in ấn và phát hành sách.

 1. Giai đoạn 3:(Tháng 04 năm 2020) gồm các nội dung thực hiện:

– Tổ chức tổng kết trao giải và phát hành sách.

Ủy ban nhân dân Quận 5 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quận phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

                TM. BAN CHỈ ĐẠO

                    TRƯỞNG BAN

                        (Đã ký)

PHÓ  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

                    Trương Canh Ba