Quãng đồng mưa sa – Thơ Vũ Xuân Hồng

890

Nhà thơ Vũ Xuân Hồng

Tháng Ba

Chùm hoa gạo đỏ như son 
Mưa xuân xanh vạt lúa non ngậm đòng

Đò đầy về lại bến sông
Bãi dâu xanh mướt quãng đồng mưa sa

Cổng làng ngủ dưới gốc đa
Sân đình mớ bảy, mớ ba chiếu chèo

Giếng làng mắt ngọc trong veo
Mái chùa thuần hậu, trúc reo nghĩa tình

Về quê tìm lại chính mình 
Bỗng dưng, thương… cánh lục bình trôi sông!

 

Hội làng 

Vẫn bông hoa gạo rực trời
Mà sao bàng bạc những lời bán mua…

Bao giờ cho đến ngày xưa?
Hội làng vương vấn bụi mưa, tóc thề

Yếm đào gió buộc thân đê 
Con đò lưu luyến lời thề sang sông

Đồng xanh  lúa trỗ đòng đòng
Tiễn cô thôn nữ má hồng vu qui…!

 

Hoa gạo trong mưa 

Đùng đùng trời nổi cơn giông
Mây đen phủ kín cánh đồng khát khao
Cởi phăng đài bắc, yếm đào

Hoa gạo đốt cháy mưa rào tháng Ba…

Sấm rền xuân hạ giao thoa
Bỗng dưng trời đất… vỡ òa trong nhau!

V.X.H