Quyết định số 2260-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

1143

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 16.4.2019 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ký ban hành quyết định số 2260-QĐ/TU quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành Ủy quản lý. Theo đó, 2 chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. BBT Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý Hội viên HNV TP.HCM về QĐ này!

QĐ số 2260-QĐ/TU (trang 1)

QĐ số 2260-QĐ/TU (trang 2)

QĐ số 2260-QĐ/TU (trang 3)

Dưới đây là tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với 2 chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Tp.HCM (Ban hành kèm QĐ 2260-QĐ/TU ngày 16.4.2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM)

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Chủ tịch HNV TP.HCM

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Chủ tịch HNV TP.HCM

BBT Văn Chương Phương Nam