Ra mắt tập bút ký ‘Thương thiệt thương thà’

558

Khuê Việt Trường

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức ra mắt, giới thiệu tập Tùy bút – bút ký “Thương thiệt thương thà” của nhà văn, nhà nghiên cứu Chế Diễm Trâm.


Họa sĩ Trần Hà, Chủ tịch Hội VHNT Khánh Hào tặng hoa cho nhà văn Chế Diễm Trâm

Đây là tập sách mới nhất của chị dày hơn 150 trang, gồm những ghi chép, trải nghiệm trong các chuyến đi trong 10 năm qua, các món ăn, các địa danh. Một phần của cuốn sách đề cập đến những sinh hoạt, nghi lễ của người Chăm, một đề tài chị tâm đắc và theo dõi nhiều năm nay. Chế Diễm Trâm hiện là Hội viện Hội VHNT Khánh hòa, thạc sĩ ngữ văn, nguyên là giáo viên văn trường chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang nay đã nghỉ hưu. Trâm rất chịu khó đi và góp nhặt trong những chuyến đi thành những đề tài. Nhà văn Cao Duy Thảo nhận xét văn Chế Diễm Trâm trải nghiệm, tinh tế.

Họa sĩ Trần Hà, Chủ tịch Hội VHNT Khánh Hòa trong Lễ ra mắt cho biết Hội VHNT tỉnh luôn tạo điều kiện cho các Văn nghệ sĩ hoạt động chuyên môn, mỗi năm Hội đều có những chuyến đi thực tế và sáng tác cho hội viên, cũng như có quỹ hổ trợ cho các tác phẩm.

K.V.T