Sơ khảo giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần 2

560

18.11.2017-18:45

NVTPHCM- Giải thưởng VHNT TP.HCM 5 năm lần thứ 2 (2012-2016) nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; động viên, khích lệ văn nghệ sĩ phát huy tính năng động, sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng sẽ trao cho những tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực: văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc và múa.

 

Hội đồng thẩm định sơ khảo của Hội Nhà văn TP.HCM gồm 6 thành viên là các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình: Văn Lê, Đoàn Thạch Biền, Đoàn Lê Giang, Võ Văn Nhơn, Trần Hữu Dũng và Bích Ngân – Thường trực Hội đồng đã tiến hành cuộc họp, bỏ phiếu kín bầu chọn các tác phẩm tiêu biểu đề cử lên Hội đồng Chung khảo.

 

Có tất cả 72 tác phẩm của 50 tác giả là các cây bút trong và ngoài TP.HCM gửi về tham gia Giải thưởng VHNT TP.HCM lần thứ 2. Những tác phẩm được đề cử lên chung khảo, theo qui chế, phải đạt 2/3 số phiếu thuận trở lên của các thành viên Hội đồng Sơ khảo có mặt.

 

Thành phần Hội đồng chung khảo gồm có: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM (Chủ tịch Hội đồng); Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM (Phó Chủ tịch Hội đồng); Chủ tịch các Hội chuyên ngành thành viên và đại diện các đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Thi đua – Khen thưởng TP, Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM.

 

Giải thưởng VHNT TPHCM được chia thành hai loại: Nhóm tác giả và Tác giả độc lập. Mỗi nhóm có hạng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…