Sông 17 tuổi | Hoi Nha Van Thanh Pho Ho Chi Minh

778

It look’s like you don’t have Adobe Flash Player installed. Get it now.

Thơ: TRƯƠNG NAM HƯƠNG – Nhạc: LÊ TRUNG TÍN – Ca sĩ: QUANG MINH

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Sông 17 tuổi

Năm anh mười bảy

Sông Hồng tuổi em

Bờ đê. Đêm ấy…

Sóng. Trăng. Cỏ mềm…

Anh vốc nước lên

Chạm môi em đỏ

Khoác vai bóng thuyền

Buồm lơi cúc gió

Em đổ đầy anh

Tiếng sông úng ớ

Mắt sao mướt xanh

Rơi nhoè ngấn cỏ

Ngày trăng biết nhớ

Sông Hồng biết yêu

Năm anh mười bảy

Cầm con sóng liều…

Rồi anh biền biệt

Dạt trôi bao miền

Ba mươi năm đấy

Sông Hồng hóa em! 

THƠ PHỔ NHẠC TÁC GIẢ KHÁC:

>> Bước gió truyền kỳ- Phan Hoàng- Phan Long