Ta nằm cành xuân – Thơ Trần Thanh Xem

632

 

Tác giả Trần Thanh Xem 

 

Theo mùa

Ta nằm cành xuân

Nắng hồng

Phơi đỏ thắm.

 

Ta ngã cành đông

Giá lạnh

Ngày buồn tênh.

 

Mơ áo ngày xanh

Vạt áo bay

Tình xưa vụng dại

Đi qua.

 

Tháng ngày cô quạnh

Mơ hồ

Áo ngày xanh.

 

Mưa buồn

Mưa tuôn tuôn

Lối nhạt

Rào rào bọt trắng nhô.

 

Tí tách mưa lòng đổ

Lặng ngắt

Đâu người xưa?

 

Lời chim hót

Lời chim thánh thót

Bay nhảy lượn vòng

Hào phóng.

 

Giữa trưa buồn

Rót giọt nhạc

Tình dâng.

 

Kéo mùa

Ta kéo mùa lại

Hạ đỏng đảnh kêu

Nắng thẩm thấu

 

Đất vỡ vụng

Nóng

Lan lan.

T.T.X