Home Tags Anh là ngàn vạn thanh âm – Thơ Xuân Trà

Tag: Anh là ngàn vạn thanh âm – Thơ Xuân Trà

Anh là ngàn vạn thanh âm – Thơ Xuân Trà

Nhà thơ Xuân Trà Tình biển Ừ, thì biển mặn, biển sâu trải bao la… Nên nỗi đau cứ… nhiều! Gầm gào… Cũng bởi biển yêu Vỗ xô… cũng bởi do triều đó...
- Advertisement -

XEM NHIỀU