Home Tags Bí thư tỉnh ủy Hồ Sỹ Thản

Tag: Bí thư tỉnh ủy Hồ Sỹ Thản

Hồi ức về một bí thư tỉnh ủy

Hồ Sỹ Vịnh - Đồng chí Hồ Sỹ Thản (1913-1995) quê làng Nghĩa An, phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị....
- Advertisement -

XEM NHIỀU