Home Tags Bờ ngóng mãi xa – Thơ Hoàng Trọng Bường

Tag: Bờ ngóng mãi xa – Thơ Hoàng Trọng Bường

Bờ ngóng mãi xa – Thơ Hoàng Trọng Bường

Nhà thơ Hoàng Trọng Bường Trở gió Anh chỉ sợ một ngày trời trở gió Cho hồn lay trong nỗi nhớ chênh chao Làm vỡ đi giấc mộng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU