Home Tags Bùi Giáng đã dịch sai bài thơ của G.Apollinaire

Tag: Bùi Giáng đã dịch sai bài thơ của G.Apollinaire

Bùi Giáng đã dịch sai bài thơ của G.Apollinaire mà Phạm...

Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều nhà nghiên cứu bàn luận rằng liệu Bùi Giáng có dịch sai chữ “bruyère” trong bài L’Adieu của G.Apollinaire mà...
- Advertisement -

XEM NHIỀU