Home Tags Bùi Kim Thảo

Tag: Bùi Kim Thảo

Bùi Kim Thảo – Giọt đau rụng xuống tháng ngày

Tác giả Bùi Kim Thảo Hư không Lặng ngồi  nhìn ngắm  hư không  Nghe mưa tí tách  chảy dòng  trầm luân  Nhân sinh  một bước  xa gần  Buồn …. vui  vốn kiếp  hồng trần tạm vay  Lợi danh chi lắm  dạn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU