Home Tags Buông đêm vụng dại mềm tay – Thơ Hoàng Chẩm

Tag: Buông đêm vụng dại mềm tay – Thơ Hoàng Chẩm

Buông đêm vụng dại – Thơ Hoàng Chẩm

Nhà thơ Hoàng Chẩm  Nhặt Người về nhặt vội mùa hoa Không nhau cúi mặt... từ xa nghìn trùng Chia nhau chút đợi tận cùng Người đem góp lại...
- Advertisement -

XEM NHIỀU