Home Tags Cầm hư ảo giữa bến bờ… – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tag: Cầm hư ảo giữa bến bờ… – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Cầm hư ảo giữa bến bờ… – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh   Có một ngày... Ai không bắt đầu từ một ngày Một ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu trời nở...
- Advertisement -

XEM NHIỀU