Home Tags Cầu cho nhân loại được bình an – Thơ Dung Thị Vân

Tag: Cầu cho nhân loại được bình an – Thơ Dung Thị Vân

Cầu cho nhân loại được bình an – Thơ Dung Thị...

Nhà thơ Dung Thị Vân Khấn trời Đã đến lúc chúng ta phải khấn trời Vì tình nhân loại các anh ơi Ngoài kia nắng phủ màu tang...
- Advertisement -

XEM NHIỀU