Home Tags Cây đời rợp bóng không quên ơn thầy – Thơ Trần Văn Thái

Tag: Cây đời rợp bóng không quên ơn thầy – Thơ Trần Văn Thái

Cây đời rợp bóng không quên ơn thầy – Thơ Trần...

Tác giả Trần Văn Thái    Chuyến đò thầy đưa Lặng thầm chở chữ qua sông Chuyến đò tri thức theo dòng thời gian Bao năm bụi phấn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU