Home Tags Chạnh lòng một cánh hoa rơi – Thơ Việt Nga

Tag: Chạnh lòng một cánh hoa rơi – Thơ Việt Nga

Chạnh lòng một cánh hoa rơi – Thơ Việt Nga

Nhà thơ Việt Nga    Gửi Tấm Tấm ơi! Máu chảy ruột mềm Cùng cha, khác mẹ mà nên hận thù Em còn bé bỏng ngây thơ Ham manh yếm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU