Home Tags Chị Kiều – Tự truyện của Lê Quý Nghi

Tag: Chị Kiều – Tự truyện của Lê Quý Nghi

Chị Kiều – Tự truyện của Lê Quý Nghi

(Vanchuongphuongnam.vn) - Chị Kiều lớn hơn tôi hai tuổi. Nghe bác Liêm nói, bác cũng người Quảng Trị mới di cư vào. Năm đó,...
- Advertisement -

XEM NHIỀU