Home Tags Chiếc lá nghiêng mình thương cánh mỏng – Thơ La Trung

Tag: Chiếc lá nghiêng mình thương cánh mỏng – Thơ La Trung

Chiếc lá nghiêng mình thương cánh mỏng – Thơ La Trung

Tranh minh họa - Tác giả: Hứa Dũng   Giọt hồng của ba            Viết cho Vân Ly Con ơi ba mừng lắm Nhìn con lớn bằng người Ba thường...
- Advertisement -

XEM NHIỀU