Home Tags Cho đất trời chuyển dạ – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Tag: Cho đất trời chuyển dạ – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Cho đất trời chuyển dạ – Thơ Nguyễn Đăng Khương

Tác giả Nguyễn Đăng Khương  11. Ngược chu kỳ chấm dứt mùa độc tố bằng nỗi đau bàn tay tuốt hết thịt da máu nhỏ xuống...
- Advertisement -

XEM NHIỀU