Home Tags Cho nỗi nhớ dài như con sóng – Thơ Ngô Thu Vân

Tag: Cho nỗi nhớ dài như con sóng – Thơ Ngô Thu Vân

Cho nỗi nhớ dài như con sóng – Thơ Ngô Thu...

Nhà thơ Ngô Thu Vân    Chia nửa vần thơ  Người từ chia nửa vần thơ Xẻ đôi vạt áo, hững hờ ái ân Con đò trả lại dòng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU