Home Tags Cho tôi được hôn đôi bàn tay người gieo hạt – Thơ An Giang

Tag: Cho tôi được hôn đôi bàn tay người gieo hạt – Thơ An Giang

Cho tôi được hôn đôi bàn tay người gieo hạt –...

Tranh minh họa - Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn   Lảng bảng thu vàng trên mắt lá Đọt gió rơi nghiêng chạm đêm xuyên khóe trời thanh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU