Home Tags Chùm thơ của Lê Lâm

Tag: Chùm thơ của Lê Lâm

Màu của đất – Chùm thơ của Lê Lâm

Thương hạt gạo quê nhà Gạo ở đây vẫn hạt gạo quê nhà Cơm ở đây được ăn tự giác Họ đâu phải là người đói...
- Advertisement -

XEM NHIỀU