Home Tags Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền

Tag: Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền

Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền

(Vanchuongphuongnam.vn) - Giấc mơ còn thức không? / Mà lời hẹn đến trăm năm / Sóng đời mãi biếc xanh? / Mà đôi lời...

Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền: Cô gái sinh tháng chín

Tác giả Nguyễn Thanh Huyền. CÔ GÁI SINH THÁNG CHÍN  Có phải không em, cô gái mùa thu Đôi mắt biếc, sóng khoả ngực trăng thề ấm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU