Home Tags Chùm thơ của Trần Thị Hồng Xuân

Tag: Chùm thơ của Trần Thị Hồng Xuân

Chùm thơ của Trần Thị Hồng Xuân

Ngày trở lại  Ta về ướm dấu chân lên ngày Hạ Bỏng mùa thương mây trắng vắt nắng chiều Ta về hỏi tháng năm xưa chợt lạ Tuổi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU