Home Tags Có một tiểu thuyết về Lý Công Uẩn

Tag: Có một tiểu thuyết về Lý Công Uẩn

Có một tiểu thuyết về Lý Công Uẩn

Đó là cuốn Lê triều Lý thị của Phạm Minh Kiên, xuất bản năm 1931 ở Nam bộ. Trước đó chưa có cuốn tiểu thuyết nào...
- Advertisement -

XEM NHIỀU