Home Tags Còn lại những vết thương – Thơ Trần Lộc

Tag: Còn lại những vết thương – Thơ Trần Lộc

Còn lại những vết thương – Thơ Trần Lộc

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Mùa đau... Lom khom cúi giữa mùa đau Luênh loang khói mỏng nát nhàu cỏ hoa Nắng còn thấu thịt cắt da Chẳng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU