Home Tags Đêm mơ gặp lại quê nhà  – Thơ Lê Hà Thăng

Tag: Đêm mơ gặp lại quê nhà  – Thơ Lê Hà Thăng

Đêm mơ gặp lại quê nhà  – Thơ Lê Hà Thăng

Nhà thơ Lê Hà Thăng    Gởi Sài Gòn mùa dịch   Rồi bỗng chốc thấy Sài Gòn xa quá  Những ngã đường lại tiếp tục giăng dây  Xót...
- Advertisement -

XEM NHIỀU