Home Tags Đồ nhiên thảo

Tag: Đồ nhiên thảo

Một trong hai tùy bút quan trọng của văn chương Nhật...

Cùng với Phương trượng ký của thiền sư Gokuraku Shujo, Đồ nhiên thảo của thiền sư Urabe Kenko được đánh giá là hai tập tùy bút quan trọng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU