Home Tags Đôi mắt đàn bà vọng dài – Thơ Phạm Thị Điểm

Tag: Đôi mắt đàn bà vọng dài – Thơ Phạm Thị Điểm

Đôi mắt đàn bà vọng dài – Thơ Phạm Thị Điểm

Tác giả Phạm Thị Điểm    Góc nhìn  Những cơn sóng chấn động tâm lý anh Vây ráp tâm can em Và biển người chấn động Từ những đợt dịch...
- Advertisement -

XEM NHIỀU