Home Tags Gió còn nắm níu trái tim biển trời – Thơ Phùng Hoàng Anh

Tag: Gió còn nắm níu trái tim biển trời – Thơ Phùng Hoàng Anh

Gió còn nắm níu trái tim biển trời – Thơ Phùng...

Nhà thơ Phùng Hoàng Anh Qua đò Qua đò Tôi lướt Sang sông Hóa mây che nắng mênh mông con đò Mồ hôi Quạnh lắng Giọng hò Gió còn nắm níu trái tim...
- Advertisement -

XEM NHIỀU